Kraftö ÅTERKALLAR sin ansökan!

Så kom äntlingen dagen…

Dagen då Kraftö gav upp! Det är slut på tre års pina med reduceringar av antalet verk, och andra små förndringar för att trixa igenom ett hopplöst och dödfött projekt.

Följande handling dök i måndags upp på Länsstyrelsens Diariesida:

7067-2013-58

ÅTERKALLELSE AV ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN 

Härmed återkallar Gunnilstorp Tranhult Vindkraft AB sin ansökan om tillstånd i rubricerat ärende. 

I egenskap av ombud 

Tove Andersson 

WISTRAND

De har gett upp – de har insett att deras monsterverk inte är välkomna i dessa tysta, vackra trakter. Vi prioriterar Kungsörnar, tystnad och harmoni framför kortsiktig expolatering till et fåtal personers ekonomiska vinning. Detta har aldrig handlat om miljömedvetenhet, och att ”rädda världen”…

Det är över!

Vi har vunnit!

Vi kan äntligen dra en djup suck, och skatta oss lyckliga över att vi kan få fortsätta att leva i paradiset!

En makalös tur genom det norra projektområdet…

Var idag en tur i Öjhult och körde rakt igenom den norra projektområdet… Vilken fantastisk stillhet och harmoni…

DSC_0040

Jag fick även en unik skymt av vår mycket gode vän – Kungsörnen! Ursäkta att det är lite suddigt..

DSC_0030

 

Jag stannade också till norr om Tranhult för att blicka söderut mot området….

Som det ser ut idag:

DSC_0023

Och som det förhoppningsvis aldrig ser ut… Storleken på verken är valda med säkerhetsmarginal…neråt…

DSC_0023c

 

Det går åt rätt håll!

För en dryg vecka sen hade vi besök av en journalist från Västboandan – Hanna Eklöf – som skrev om de vindkraftsverk som det snart ska tas beslut om i Gislaveds kommun.
Här är en länk till artikeln.Västboandan, 13 maj 2015
Under intervjun fick vi dessutom mycket intressant information av Hanna, som hade varit i kontakt med politiker och tjänstemän i Gislaved, och hon kunde berätta att Bygg och Miljönämnden i Gislaved hade beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att säga nej till projektet eftersom det inte var förenligt med kommunens översiktsplan! Vi väntar med spänning på att protokollet från mötet kommer upp på kommunens hemsida.

Här följer en artikel från ETC om bristen på visioner i den svenska energipolitiken. En effekt av det ”vindkraftstunnelseende” som har drabbat den svenska politikerkåren.
Sitter MP i Vattenfalls knä?

Nu även stöd från Vaggeryds kommun

Nu har även Vaggeryds kommum skickat in ett yttrande som visar på negativ inverkan av Kraftö/GTVs Vindkraftsprojekt.

I det urspungliga förslaget skulle det ju även placeras verk i Vaggeryg kommun, men dessa verk har dragits tillbaka i senare uppdateringar.

Men nu ser Vaggeryds kommun problem för den årliga, och mycket nödvändiga kalkningen av sjöar och våtmarker med helikopter.

Läs yttrandet under fliken ”Yttranden”!

Vårt brev till Energikommissionen

Så här skrev vi till Energikommissionen:

Hej

Vi skriver till er med anledning av att det finns förslag om att kraftigt höja subventionerna för vindkraften.

Vi är en förening bildad för att stoppa ett vindkraftsprojekt i Småland, på gränsen mellan Gnosjö och Gislaved. Titta gärna på vår hemsida. http://bevaragunnilstorptranhult.nu/

Trakten är oerhört vacker, med kuperat landskap, höga branter, granskog och kungsörn. På många platser har man en milsvida utsikt. Här är helt tyst förutom vindens spel i träden. Om natten är det mörkt. Helt mörkt… En harmonisk plats.

Här vill en vindkraftsentreprenör från en helt annan del av landet förvandla den vackra, tysta skogen till ett industriområde. Från början ville de bygga 32 stycken 200 meter höga vindkraftverk mellan de 40 meter höga småländska granarna. Vårt, och andras, motstånd och invändningar har reducerat antalet verk i ansökan till 18. Fortfarande alldeles för många.

Varför väljer då bolaget att projektera här? För att de känner ett stort miljöansvar? För att de vill skapa arbetstillfällen på bygden?

Nej….

För att tjäna pengar.

På sin hemsida klargör de tydligt att de bygger parker och säljer dem vidare.

Enda möjligheten för dem att göra detta är subventionerna för vindkraften.

Subventionerna som gör att denna energiproduktion konkurrerar på andra villkor än annan produktion.

Subventioner som gör att det inte forskas och investeras tillräckligt på alternativa förnyelsebara energikällor.

Visst ska vindkraften stå för en del av Sveriges energiproduktion – men det är fullständigt omöjligt att den kan ersätta kärnkraften som den andra basen i landets energiproduktion. Och vindkraften ska placeras på bästa möjliga plats. Den ska i största möjliga mån bära sina egna kostnader – och bör definitivt inte ha mer subventioner.

Det är subventionerna som ger bolag som vår entreprenör möjligheten att starta sådana här projekt på vinst och förlust.

Lyckas de inte här, så går de vidare och försöker någon annanstans.

Efter sig lämnar de en bygd som för lång tid framöver är splittrad. Här fanns tidigare en bra bygemenskap, där de boende umgicks, hjälpte varandra och jagade ihop på hösten. Nu hälsar vissa inte på varandra längre – och jakten bedrivs under tystnad.

Detta är effekten av den subventionerade vindkraften – inte bara här. Detta scenario upprepar sig på allt för många platser. Mycket få människor väljer att flytta till platser med vindkraftsverk som grannar – man väljer andra platser utan vindkraft.

Ge inte vindkraftsprojektörerna ännu mer resurser att splittra och utarma den svenska landsbygden!

Styr istället resurserna till forskning och utveckling av andra alternativ. Vindkraft är inte framtidens energi.

Med vänlig hälsning

Bevara Gunnilstorp/Tranhult

genom

Thomas Konow

PS

Nedan finns ett mail som vi skickat till kommunpolitikerna i Gnosjö – ett likande gick även till deras kollegor i Gislaved.

Arbetet mot stora, etablerade bolag är inte lätt för amatörer som får bedriva arbetet på sin fritid…

Uppmaning från FSL

Nedanstående uppmaning kommer från Föreningen Svenskt Landskapsskydd
(kursiv stil).

Vindkraftsindustrin skulle inte överleva utan subventioner. Vindkraftsproducenterna skulle aldrig kunna sälja sin energi till marknadspris.

Risken med att lägga alla dessa statsmedel på den återvändsgata som vindkraften utgör är att resurserna för utvecklingen av annan, alternativ, förnyelsebar energi inte räcker till.

Forskning saktar ner, stannar av eller kanske inte ens startar.

Vi kan inte stirra oss blinda på vindkraft, som bevisligen är dyr – utan utskiter att någonsin uppnå marknadsmässiga produktionspriser – och dessutom är ojämn. Oftast är det vindstilla när den behövs som bäst…

Skriv gärna ett mail till någon av nedanstående politiker!

Läs gärna också fakta om vindkraft och energiproduktion; vindkraft_fakta

  AVVECKLA VINDKRAFTSUBVENTIONERNA !
  • Om du är individuellt ansluten till FSL, läs nedanstående och agera.
    Har du vänner som tycker likadant som du?
    Vidarebefordra mailet till dem!
  • Om du/ni är en “dotterförening“ till FSL, sprid mailet till föreningens medlemmar,
    så att medlemmarna ska kunna få fler medlemmar och andra att agera.

Före sommaren kan riksdagen komma att besluta om mycket kraftiga höjningar
av subventionerna till vindkraft.
Vi avser nu bilda opinion långsiktigt mot dessa!
Läs mer om den nya kampanjen på FSL:s hemsida,
www.landskapsskydd.se

Skicka i första hand ett e-mail (eller pappersbrev) till din riksdagsman, och som sitter i den
kallade Energikommissionen. Dessa elva riksdagsmän är följande:

Pappersbrev till riksdagsmännen: Förnamn-Efternamn, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm

Du kan även skicka samma e-mail (eller brev) till den vanliga riksdagsledamot som du
har förtroende för. Alla riksdagsledamöter från ditt län
hittar du på www.riksdagen.se.

Ett brev till en riksdagsman kan förslagsvis se ut så här:

Berätta vem du är, och var du bor. Berätta varför du bryr dig – har kanske erfarenhet av vindkraft i närområdet – är kanske rädd för att vindkraft ska komma hit – har kanske sett vindkraft på annan plats och förskräckts – känner kanske vänner som lider av vindkraftverk – älskar naturen och vill bevara den till våra barn och inte se den skövlad – eller andra skäl som gör att du bryr dig. Tacka för att riksdagsmannen läser mailet/brevet, och hoppas att han/hon tar hänsyn till dina synpunkter. Tänk på att hålla en vänlig ton – det är så man påverkar. Sammanfatta med att du inte önskar att vindkraftsubventionerna höjs den 1 januari 2016.

/Sune Sjöström, Krokom, sune.sjostrom@landskapsskydd.se

Ordförande FSL

 

Möte med Samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö

Vi hade igår möjligheten att träffa Samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö.  Presentationen berörde de flesta argument vi framfört mot projektet, dels ur lokalt perspektiv – bland mycket annat att ett, i det närmaste, orört område industrialiseras på bekostnad av kungsörn och andra skyddsvärda fåglar, samt att projektet inte tillför några arbetstillfällen – utan snarare eliminerar framtida satasningar på turism i harmoni med naturen, och att ett område för kommunens invånare till rekreation i ett tyst och naturskönt område försvinner. En tragiskt konsekvens av ansökan är att den goda grannsämjan och bygemenskapen för överskådlig tid är förstörd. Det spelar ingen roll hur detta slutar – några kommer att vara oerhört besvikna.
Ur nationellt perspektiv behövs inte projektet, eftersom de ansökningar som ligger inne runt om i landet redan med råge uppfyller riksdagens och regerings mål på vindkraft. Kraftö/Gunnilstorp Tranhult Vindkraft har inte kunnat visa att just detta område är det mest lämpliga för utbyggnad – snarare tvärt om.
Lagom till mötet inkom till Länsstyrelsen i Östergötland de två intressanta yttranden som finns under fliken ”Yttranden”.
Ett gemensamma yttrandet från fyra ornitologiska föreningar, som hävdar att området ”tillhör Smålands kärnområde för kungsörn”. Det visar sig till vår stora glädje också att det inte bara finns ett häckande örnpar i området – utan två!
Det andra yttrandet från Länsstyrelsen i Jönköping framhåller också kungsörnen som ett bärande argument mot projektet, med har också synpunkter på vägdragning i känsligt område, samt påverkan av Riksintresset (det stora opåverkade området).
Det börjar nu dessutom gå upp för fler och fler närboende vilken oerhörd inverkan 18 stycken 200 meter höga vindkraftverk har på området. Inte ens de stoltaste småländska granarna på 40 meter kan dölja dessa konstruktioner. De blir synlig milsvitt omkring. Boende i Öjhult har hört av sig för att få vara med i kampen mot projektet, och har till att börja med utrustats med namnlistor. De, precis som vi, har svårt att få information om vad som händer. Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida är inte den lättaste att navigera sig fram på, och när man till slut hittar diarielistan med alla handlingar så visar det sig att länkarna bara är tillgängliga för LS. Vill man läsa dem så måste man kontakta LS och begära ut dem. Eftersom beskrivningen är ”något begränsad” är det inte lätt att veta om det är något intressant. Men under vår flik ”Yttranden” kan ALLA läsa ALLT.
Vi hoppas ju att Gnosjö och Gislaveds kommuner tar möjligheten att stoppa detta projekt redan nu, och genom det sparar på samhällets resurser, och markerar att detta är ett området som är allt för viktigt för regionen för att användas som industriområde.

Ansökan kungjord

I mars skickade Kraftö/Gunnilstorp Tranhult Vindkraft till slut in de sista handlingarna, så att ansökan som ursprungligen lämnades in i juni 2013 kunde kungöras.

Detta betyder att berörda har till 24 april på sig att komma med yttranden.

Både Gnosjö och Gislaved har begärt och fått förlängd svarstid till den 30 juni.

Det är alltså nu det gäller – det är nu kommunerna har möjlighet att använda sitt kommunala ”veto” och sätta stopp. Som vi ser det är det ju det enda rimliga.

Kommunerna som helhet har ingenting att vinna på förvandla detta vackra, tysta område till ett industriområde. Det ger inga arbetstillfällen för kommuninvånare, och det lägger en död hand över ett område som har alla förutsättningar för en framtid med turism med inriktning på friluftsliv och naturupplevelser – både för närboende och mer långväga turister. Tysta, orörda områden minskar med en oroväckande hastighet. En vindkraftspark som denna, röjer för all framtid bort möjligheterna till detta.

Inflyttning till området lär dessutom gå ner till noll. Man flyttar inte gärna till ett område som har exploaterats på detta vis – man väljer andra platser utan vindkraftverk som tornar 200 meter över ens huvud. Istället är risken för avflyttning överhängande.

Området har dokumenterat örnar och andra skyddsvärda fåglar.

Gnosjö kommun har i sin föreslagna Översiktsplan – som skall antas i april – bland annat skrivit  ”Även riksintresset för friluftsliv, Isaberg-Rannebo, bör ej vara aktuellt för storskalig vindkraftsutbyggnad då området bör hållas ostört från andra verksamheter för att områdets värden ska kunna bestå”.

Tydligare går det knappast att skriva – detta är ett politiskt blocköverskridande dokument som dessutom har arbetats fram tillsammans med kommunens småsamhällen.

Det finns mängder med argument mot projektet – alla som har skickats in till Länsstyrelsen finns numer under en egen flik på hemsidan – ”Yttranden”.

Med allt skyddsvärt som finns – örnar och annat djurliv, stillhet, livsmiljö, turismmöjlighet… så finns det inget anledning att exploatera området. Det finns redan godkända ansökningar som vida överstiger riksdagens/regeringens vindkraftsmål.

Rädda Gunnilstorp/Tranhult – kontakta kommunen/politikerna och säg din mening!